STATUT MIEJSKIEGO KLUBU TENISOWEGO STALOWA WOLA UCHWALONY W DNIU 3.01.2014 ROKU
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW MKT.Zarząd MKT

Wybrany dnia 4 stycznia 2017 r.


Pyzara Andrzej - Prezes Zarządu

Szeliga Robert - Wiceprezes Zarządu
Stec Krzysztof - Sekretarz Zarządu
Borkowski Jacek - Członek Zarządu
Kałdan Paweł - Członek Zarządu
Tarka Adam - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Wybrana dnia 4 stycznia 2017 r.

Konefał Adam - Przewodniczący
Oleszek Tadeusz
Pęzioł Mieczysław

Administracja

Wierzgacz Stanisław - Dyrektor MKT
Pikulski Włodzimierz - Dyrektor MKT ds. sportowych
Kolasa Agnieszka - Kierownik MKT

Logo ITStream
Wykonawca: ITStream