Szanowni Państwo, chcieliśmy poinformować, że w dniu 17 grudnia 2021r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola.

Sprawozdania: merytoryczne, finansowe i sportowe przedstawili Dyrektor Klubu Stanisław Wierzgacz, Kierownik Klubu Agnieszka Kolasa oraz Dyrektor Sportowy Trener Włodzimierz Pikulski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Komisji Adam Konefał. Ustępujący Zarząd MKT uzyskał jednogłośnie absolutorium za minioną kadencję.

Prezes Andrzej Pyzara podziękował Członkom Klubu za docenienie pracy całego zarządu a także współpracownikom, trenerom i pracownikom obsługi oraz sponsorom którzy aktywnie wspierali nasz Klub w minionym okresie.

W drugiej części zebrania zostały wybrane nowe władze MKT. Prezesem Klubu na kolejną kadencję pozostał ponownie Andrzej Pyzara który został wybrany jednogłośnie. W skład Zarządu weszli:  ponownie Paweł Kałdan i Adam Tarka oraz Agata Soja, Artur Szczupak i Zbigniew Sowa. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą ponownie Adam Konefał i Tadeusz Oleszek oraz Krzysztof Nienajadło.

– „Chciałbym serdecznie podziękować Członkom Klubu za zaufanie oraz ponowny wybór na stanowisko Prezesa MKT.  To zaszczyt reprezentować Was i ten Klub. Bardzo dziękuję również za współpracę byłym Członkom Zarządu – Robertowi Szelidze, Krzysztofowi Stecowi oraz Jackowi Borkowskiemu” – powiedział na zakończenie zebrania Andrzej Pyzara, który jest jednocześnie Prezesem Podkarpackiego Związku Tenisowego oraz Członkiem Zarządu Polskiego Związku Tenisowego.