Regulamin Rozgrywek Grand Prix Stalowej Woli Amatorów

1. W turniejach singlowych i deblowych GPSWA nie może brać osoba, która była zawodnikiem-seniorem.
2. Zarząd MKT Stalowa Wola zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo dopuszczenia zawodnika-seniora jeżeli wystosuje taki wniosek.
3. W wyjątkowych okolicznościach Zarząd może nie dopuścić osoby do uczestniczenia w turnieju, która działa na szkodę MKT.
4. Cykl GPSWA rozgrywany jest w sezonie letnim na kortach ziemnych,a w sezonie zimowym w hali tenisowej.
5. Na koniec każdego sezonu rozgrywany jest turniej MASTERS w kategorii Amator i SeniorCUP .
6. Warunkiem zaliczenia turnieju do punktacji jest zgłoszenie się minimum 8 osób w kategorii Amator i 6 osób w kategorii SeniorCup.
7. System rozegrania turnieju określa Organizator.Turniej może być rozegrany systemem pucharowym lub systemem grupowym “każdy z każdym”.
8. Gdy rozgrywki są w grupach w pierwszej fazie turnieju mecze rozgrywane są systemem “każdy z każdym”(liczba grup, jak i zawodników w grupach zależna jest od ilości graczy w turnieju),w drugiej fazie turnieju mecze rozgrywane są systemem pucharowym.
9. Zasady ustalania kolejności w grupach:
I. Liczba zwycięstw.
II. W przypadku,gdy dwóch zawodników ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku.
III. W przypadku, gdy trzech lub więcej amatorów ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności decyduje kolejno:
a) większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach).
b) większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach).
c) przez losowanie.
10. Mecze rozgrywane wg. ustalonego przez Organizatora planu gier. Organizator decyduje wg. jakiej formuły rozgrywane są mecze, sety, tie-breaki.
Mecze mogą być 3, 2, 1 setowe. Sety mogą być rozgrywane od 0-0 lub 2-2. Tie-break może być rozgrywany do 7 lub 10 punktów.
11. Dyrektora turnieju wyznacza Zespół Organizacyjny.
12. Spotkania sędziowane są przez zawodników miedzy sobą.Dopuszczalne jest także sędziowanie przez osobę trzecią wyznaczoną przez Organizatora w przypadku, gdy jeden z zawodników poprosi o wyznaczenie sędziego. We wszystkich kwestiach spornych, upoważnionym do wydawania decyzji jest Zespół Organizacyjny lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
13. Organizator decyduje jakimi piłkami rozgrywane są poszczególne turnieje.
14. Miejsce rozgrywek:
• w sezonie letnim korty przy ul. Skoczyńskiego 3.
• w sezonie zimowym hala tenisowa przy ul. Wyszyńskiego 1.
15. Wpisowe ustalane jest przed turniejem.
16. Punktacja zawodników w turniejach GPSWA, Senior Cup:
a) w systemie grupowym
dla dwóch grup/                      dla trzech grup/                        dla czterech grup
I miejsce – 20 pkt./                 I miejsce – 20 pkt./                 I miejsce – 20 pkt.
II miejsce – 15 pkt./                II miejsce – 15 pkt./                II miejsce – 15 pkt.
III – IV miejsce – 10 pkt./     III – 10 pkt./                             III – IV miejsce – 10 pkt.
V – VI miejsce – 7 pkt./         IV – VI miejsce – 7 pkt./         V – VIII miejsce – 7 pkt.
VII – VIII miejsce – 4 pkt./  VII – IX miejsce – 4 pkt./       IX – XII miejsce – 4 pkt.
IX – X miejsce – 2 pkt./        X – XII miejsce – 2 pkt./        XIII – XVI miejsce – 2 pkt.
XI – XII – 1 pkt.
W turnieju MASTERS za każdy wygrany mecz w fazie grupowej zawodnik otrzymuje 5 pkt.
b) w systemie pucharowym
I miejsce – 40 pkt.
II miejsce – 30 pkt.
III – IV miejsce – 20 pkt.
V – VIII miejsce – 15 pkt.
IX – XVI miejsce – 10 pkt.
XVII – XXXII miejsce – 8 pkt.
17. Rozstawienie zawodników w turnieju odbywa się na podstawie pozycji zajmowanej na aktualnej liście klasyfikacyjnej GPSWA. Rozstawienie na pierwszym turnieju w danym sezonie zależy od Organizatora.
18. W każdym turnieju uczestnika obowiązuje obecność na 10 minut przed wyznaczoną godziną gry. 15 – minutowe spóźnienie liczone od chwili zwolnienia kortu (nie wcześniej jednak niż 15 minut przed wyznaczonym terminem) oznacza walkower. Rozgrzewka przed każdym meczem trwa 5 min.
19. Zgłoszenia do turnieju są możliwe najpóźniej do godz. 17:30 w przeddzień turnieju, po tym terminie dopisanie się do turnieju nie będzie możliwe.
20. W turnieju MASTERS uczestniczy ośmiu najwyżej sklasyfikowanych zawodników oraz dwóch, którzy otrzymali dziką kartę. O przyznaniu dzikich kart decyduje Organizator.Turniej MASTERS rozgrywany jest systemem grupowym i kończy cykl rozgrywek w sezonie. Miejsca zdobyte w turnieju MASTERS decydują o końcowej klasyfikacji zawodników. Z kolei punkty zdobyte w tym turnieju są dopisywane do ogólnej klasyfikacji, która decyduje kto wygrał klasyfikację końcową na koniec sezonu.
21. O pozycji w rankingu decyduje liczba zdobytych punktów:
•jeżeli dwóch lub więcej zawodników mają taką samą liczbę punktów, o pozycji w rankingu decyduje liczba rozegranych turniejów (im mniejsza liczba,tym wyższa pozycja)
•jeżeli dwóch lub więcej zawodników mają taką samą liczbę punktów i liczbę rozegranych turniejów, umieszczani są w rankingu alfabetycznie.
22. W każdym kolejnym sezonie cyklu punkty do rankingu naliczane są od zera.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.