Zarząd

Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego

w Stalowej Woli

Prezes MKT – Andrzej Pyzara
Wiceprezes MKT – Agata Soja – Krzysztoń
Sekretarz MKT  – Zbigniew Sowa
Członek Zarządu MKT – Paweł Kałdan
Członek Zarządu MKT – Artur Szczupak
Członek Zarządu MKT – Adam Tarka

Statut Miejskiego Klubu Tenisowego: Statut MKT

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020: Sprawozdanie

Komunikat Zarządu MKT: Komunikat – 3.12.2021