Zarząd

Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego

w Stalowej Woli

Prezes MKT – Andrzej Pyzara
Wiceprezes MKT – Robert Szeliga
Sekretarz MKT  – Krzysztof Stec
Członek Zarządu MKT – Paweł Kałdan
Członek Zarządu MKT – Adam Tarka
Członek Zarządu MKT – Jacek Borkowski

Statut Miejskiego Klubu Tenisowego: Statut MKT
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020: Sprawozdanie
Komunikat Zarządu MKT: Komunikat – 3.12.2021